Privacyverklaring

1. Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens zullen in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

1.1 Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘orthomoleculair consult’.
 • De kosten van het consult


2. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan mijn website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan mijn website als bezoeker kan worden herkend. Wanneer je de website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van mijn website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Ik gebruik de volgende soorten cookies op mijn website:
Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan mijn website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan ik de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van mijn website. Ik kan niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan mijn website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan ik de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van mijn website.

Meer specifiek gebruikt de website de volgende cookies:

Google Analytics (analytische cookie)
Wanneer u mijn website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodig ik u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Heeft u vragen over dit reglement? Neem dan contact op via eveline@deorthomoleculairewereld.nl

Alkmaar, november 2022